Tor­neo di Cal­cio Over-​35, Dublino, Irlanda

Torneo di Calcio Over-35 Dublino Irlanda

Tor­neo di Cal­cio Over-​35 Dublino Irlanda
Social Soc­cer (Cal­cio Sociale) è un tor­neo di cal­cio over-​35 anni per i gio­ca­tori di tutti i liv­elli di abilità.
Un buon liv­ello di cal­cio e una grande festa dopo!

Turniej Piłki Nożnej Weter­a­now, Dublin, Irlandia

Turniej Piłki Nożnej Weteranow, Dublin, Irlandia
Towarzyski Turniej piłki nożnej dla osób powyżej 35 roku życia (poziom i doświad­cze­nie zawod­ników bez znaczenia) Gwarantuje
My dobrą zabawę i miłą atmos­ferę, a po turnieju zapraszamy na imprezę